Термопомпата е универсален компонент на домашната система за отопление и охлаждане. Инсталирана извън дома, подобно на климатик, термопомпата използва електричество за пренос на топлина, което я прави ефективна алтернатива на традиционните отоплителни системи, които изгарят изкопаеми горива.


Видове термопомпи

Въздух-Вода

Този вид термопомпа е най-широко използваният и е подходящ за всеки апартамент или къща. Тя извлича топлинна енергия от външния въздух и я пренася в отоплителната система. Коефициентът на енергийна ефективност на устройството зависи от външните атмосферни условия. На места с много ниски зимни температури, е препоръчително да се използва с газов котел, ако това е възможно.

Вода-Вода

Термопомпата вода-вода извлича топлинна енергия от подземните води. За нея са необходими предварителни геоложки изследвания и разрешение за сондаж. При наличие на подходящи условия може да се постигне висок коефициент на енергийна ефективност (COP между 5 и 8). При изчисляването на топлинната мощност и избора на термопомпа има изисквания относно водата и дебита.

Земя-Вода

Този тип термопомпа извлича топлинна енергия директно от земята. Температурата на почвата след определена дълбочина е около 10-14°C. С тази термопомпа разходът на електроенергия може да намалее с до 80%. Процесът земя-вода е геотермален и включва топлообменници с гликол или хладилен агент, които могат да бъдат разположени хоризонтално или вертикално чрез сондаж.


Какво е необходимо, за да използвате термопомпа

Изборът на подходящата термопомпа не е лесна задача и е от изключителна важност да се доверите само на сертифицирани специалисти. Изборът на правилното устройство трябва да се базира на размера на пространството, което планирате да отоплявате. В общи линии, за да използвате термопомпа се нуждаете от:

1. Отоплителна система
Правилно изградената отоплителна система е от изключителна важност, тъй като тя може да влияе на ефективността на отоплението и особено на размера на месечните ви сметки. Системата за отопление може да бъде подова, без видими радиатори и тръби, с радиатори или водни конвектори.

2.Охлаждаща система
Ако искате да охлаждате дадено пространство с термопомпата, имате няколко възможности: монтаж на водни вентилаторни високостенни, таванни, подови или подово стенни конвектори. Таванното охлаждане е иновативен метод, който наподобява подовото водно отопление, като тръбите за студената вода се разполагат в тавана.


Механизъм на термопомпите

Въпреки наименованието, термопомпите не генерират топлина, а я пренасят. Работейки на принципа, че топлинната енергия естествено се придвижва към области с по-ниски температури и налягане, термопомпата ефективно пренася топлина от едно място на друго с помощта на хладилен агент.

В режим на охлаждане термопомпата поглъща топлина от вътрешността на дома, освобождава я навън и охлажда въздуха в помещението. Обратно, в режим на отопление системата абсорбира топлина от външния въздух (дори при ниски температури) и я освобождава в помещенията.

Основните компоненти, които улесняват този процес, включват :външното тяло - кондензатор/изпарител, компресор, реверсивен клапан, вътрешното тяло (Хидро модул), Топлообменник, хладилен агент, разширителен клапан.


Основни компоненти на термопомпената система

 • Външно тяло: Състои се от серпентина и вентилатор и служи като кондензатор в режим на охлаждане и изпарител в режим на отопление. Вентилаторът улеснява топлообмена с външния въздух.
 • Вътрешно тяло (Хидро модул): Съдържа топлообменник, разширителен съд, баланс вентил, датчик поток, циркулационна помпа, датчици и управление.
 • Хладилен агент: Абсорбира и отделя топлина, докато циркулира в системата.
 • Компресор: Нагнетява налягането на хладилния агент и го придвижва по цялата система.
 • Реверсивен клапан: Обръща потока на хладилния агент, което позволява на системата да превключва между отопление и охлаждане.
 • Разширителен клапан: Действа като измервателно устройство, регулирайки потока на хладилния агент и позволявайки намаляване на налягането и температурата.


Монтаж на термопомпа

Инсталирането на термопомпа изисква експертни познания в областта на ОВК системите и електрическите връзки. Поверяването на инсталацията на квалифициран специалист гарантира оптимално оразмеряване, разположение и спазване на стандартите за безопасност.


Предимства и недостатъци на термопомпите

Преди да вземете решение за закупуване на термопомпена система, е важно да се запознаете с предимствата и недостатъците им.

Предимства на термопомпите

 • Ниски разходи за поддръжка: Термопомпите са по-ефективни от множество системи, базирани на горене. По-голямата енергийна ефективност води до значителни дългосрочни спестявания. Въпреки по-високите начални разходи, те могат да намалят годишните разходи за отопление с до 2000 лв. за всеки 100 кв.м. отопляема площ.
 • Лесна поддръжка: Термопомпите изискват по-малко поддръжка от системите за горене. Редовни проверки от страна на потребителя се извършват веднъж годишно, докато професионален преглед е необходим на всеки три или пет години.
 • Висока безопасност и надеждност: Термопомпите са по-безопасни от системите за горене, тъй като използват електричество и не изискват гориво за производство на топлина.
 • Ниски въглеродни емисии: Термопомпите и природният газ съчетават ефекти, намаляващи въглеродните емисии. Те предлагат по-малко емисии, тъй като използват по-малко енергия за производство на топлина.
 • Възможност за охлаждане: Термопомпите могат да осигурят и охлаждане, което предоставя целогодишен комфорт. Необходимостта от допълнителни климатици отпада.
 • Дълъг живот: Животът на термопомпите е дълъг, като в добри условия и правилна поддръжка те могат да работят повече от 15-20 години.


Недостатъци на термопомпите

 • Високи първоначални разходи: Един от основните недостатъци е високата първоначална инвестиция, но тя се компенсира от намалените експлоатационни разходи.
 • Проблеми при много студено време: Термопомпите са по-неефективни при много ниски температури, което може да бъде компенсирано с подходящ избор на помпа и съчетаване с други технологии.
 • Замърсяват частично околната среда: Термопомпите, като използват електричество, не са изцяло въглеродно неутрални. Въпреки това, те имат висок коефициент на производителност, който намалява въглеродните емисии.


В заключение, способността на термопомпата да охлажда и отоплява, съчетана с нейната енергийна ефективност, я прави убедителен избор за собствениците на жилища, които търсят гъвкави и устойчиви решения за отопление и охлаждане.

Изборът на термопомпа е логичен и добър, особено ако нямате достъп до природен газ и търсите удобство и икономия от дългосрочен характер.

Разгледайте термопомпените системи, които предлагаме в Comfort Term. Сред тях ще откриете качествени и надеждни модели от доказани производители.